Strona Główna>>>

 

Spotkania z funkcjonariuszami

 

       

      


W dniu 14 czerwca 2011 r. w szkołach na terenie gminy Leśniowice odbyły się spotkania uczniów z funkcjonariuszami Policji Miejskiej w Chełmie w ramach Programu pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Podczas spotkań poruszane były tematy z zakresu zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu i innych środków odurzających, jak również zasad bezpiecznego poruszania się dzieci i młodzieży po drogach.

Spotkania miały na celu przede wszystkim zniechęcenie nieletnich do eksperymentów z alkoholem a także przekazanie im wiedzy na temat tej szkodliwej substancji.oprac. Malwina Stańkowska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>