Strona Główna>>>

 

Powiatowe Święto Ludowe połączone z Przeglądem Zespołów Ludowych „Święto Wsi”

 

  


W dniu 12 czerwca 2011 r. w Leśniowicach odbyło się Powiatowe Święto Ludowe połączone z Przeglądem Zespołów Ludowych „Święto Wsi”.

Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Starosta Chełmski, Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Mjr Piotr Belina Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie, Pani Anna Mazurek Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie, Pani Anna Dudek Janiszewska Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Kuratorium Oświaty w Chełmie, Pani Irmina Juśkiewicz-Bartnik Prezes LGD „Ziemi Chełmskiej”, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, wójtowie okolicznych gmin, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, ks. Andrzej Jacenty Pyter, Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii w Rakołupach, radni, sołtysi, działacze ludowi, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystości rozpoczęły się hymnem narodowym, po którym Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach powitał zgromadzonych gości.

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Stocki Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, a jednocześnie członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie. W swoim wystąpieniu przedstawił historię obchodów święta ludowego oraz nawiązał do dzisiejszych problemów, z jakimi zmierza się ruch ludowy.

W dalszej części Pan Kazimierz Stocki i Pan Czesław Michalczuk dokonali odznaczenia działaczy ruchu ludowego, przyznanych przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego:

Medale im. Wincentego Witosa otrzymali:

                      - Kol. Mieczysław Dyszewski

                      - Kol. Janusz Ożóg

„Złote Koniczynki” otrzymali:

                      - Kol. Maria Oszust

                      - Kol. Stefan Prokop

                      - Kol. Bogusław Nafalski

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrowali: ks. Andrzej Jacenty Pyter i ks. Andrzej Walencik.

Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne. Na scenie w ramach Przeglądu Zespołów Ludowych „Święto Wsi”, zaprezentowały się Zespoły Śpiewacze z terenu gminy Leśniowice: „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”. Ponadto wystąpili również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic, Zespół Muzyczny z Leśniowic oraz para taneczna: Seweryn Hałaj i Karolina Malinowska ze Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Część artystyczną zakończył występ gwiazdy Zespołu Wokalnego „Gdzie diabeł nie może…”. Trzy atrakcyjne wokalistki z Zamościa, które wykonywały piosenki z lat dwudziestych, trzydziestych i sześćdziesiątych wzbudziły duże zainteresowanie i zgromadziły przed sceną liczną publiczność.

Organizatorzy przygotowali także różne atrakcje towarzyszące imprezie. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego punktu gastronomicznego, natomiast dzieci, z trampoliny i zjeżdżalni. Można było również podziwiać rękodzieła przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Białopolu, prace twórców ludowych z terenu gminy Leśniowice, a także skosztować pysznego miodu Państwa Anny i Czesława Zielińskich z Leśniowic.

Dodatkowo przeprowadzono Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Przedsiębiorstwa Budowlanego „Partner” w Srebrzyszczu. W zawodach zwyciężył Pan Alfred Choma, II miejsce zajął Adam Sikorski a III miejsce zajął Pan Wiesław Radzięciak. Najlepszy wynik wśród kobiet uzyskała Pani Barbara Pendel.

Dyplomy i puchary ufundowane przez PB „Partner” w Srebrzyszczu wręczał Pan Krzysztof Pietrzak sędzia zawodów a jednocześnie Wiceprezes Zarządu Rejonowego LOK
w Chełmie.

Uroczystości zakończyła wieczorna zabawa ludowa, którą poprowadził Zespół Muzyczny „Makro” z Hrubieszowa.

 

 

 

oprac. Malwina Stańkowska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>