Strona Główna>>>

 

Kierownictwo Urzędu Gminy Leśniowice

 


    


 

W dniu 25 stycznia 2011 r. odbyło się kierownictwo zorganizowane przez Wójta Gminy, w którym udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy, kierownicy Referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady rozpatrzona została Informacja z przeglądu gwarancyjnego zrealizowanych inwestycji, Informacja z realizacji Planu szkoleń pracowników UG Leśniowice za 2010 r. oraz Informacja z realizacji wniosków z Kierownictwa w 2010 r.

Ponadto zaakceptowano Plany pracy na 2011 r. Samorządowego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Komunalnego, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011 - 2012.

 Na zakończenie omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>