Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice

 
 
    W dniu 4 stycznia 2011 r. odbyła się narada  zorganizowana przez Wójta Gminy w którym udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy, kierownicy Referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady Wójt Gminy przekazał kierownikom uchwały i wnioski podjęte podczas obrad sesji Rady Gminy Leśniowice odbytej w dniu 30 grudnia 2010 r. , zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto przyjęto Plan Pracy Kierownictwa na rok 2011.

Na zakończenie omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Joanna Jabłońska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>