Strona Główna>>>

 

Odbiór oczyszczalni ścieków

W dniu 12 lipca 2010 r. została przekazana do użytku modernizowana oczyszczalnia ścieków w zakresie wymiany systemu napowietrzania. Wykonawcą robót w wyniku przetargu nieograniczonego była firma R.G Projekt z Lublina reprezentowaną przez mgr. Romana Gorala.

Zakres prac objętych modernizacją polegał na remoncie i zabezpieczeniu antykorozyjnym istniejącego BIOKONU, wykonaniu nowego napowietrzania ścieków, wymianie pompy w pompowni ścieków wraz z konserwacją komory pompowni.

 
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>