Strona Główna>>>

 

Spotkanie organizacyjne

 

    

W dniu 12 lipca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie przebiegu usługi pod nazwą: „Ożywienie działalności KGW z terenu gminy połączone z ich promocją” realizowanej przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, przedstawicielki sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz sołtysi.

Na spotkaniu ustalono, że w ramach usługi zostaną zorganizowane warsztaty tkackie, które odbywać się będą w świetlicy wiejskiej w Sarniaku. Omówiono także organizację Gminnych Dożynek 2010, podczas których promowana będzie działalność i twórczość kobiet i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.


  
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>