Strona Główna>>>

 

XXIX Sesja Rady Gminy

 

       
 

W dniu 1 lipca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXIX obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych.

 

Podczas obrad podjęte zostały uchwały w sprawie:

 

a)      zmian w uchwale budżetowej na rok 2010;

b)  sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice;

c)      udzielenia pomocy finansowej gminie Janowiec.

  
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>