Strona Główna>>>

 

Posiedzenie kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice

 

    

       

W dniu 21 stycznia 2010 r.  odbyła się narada Kierownictwa Urzędu. Podczas posiedzenia wypracowano plan pracy kierownictwa urzędu na 2010 r. oraz przeanalizowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu czystości i porządku w gminie. Ponadto przyjęto plany na 2010 rok:

  • Samorządowego Ośrodka Ku1tury
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Gminnego Zakładu Komunalnego
  • Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Omówiono również bieżące sprawy funkcjonowania urzędu.

    

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>