Strona Główna>>>

 

Kierownictwo 

 

 

W dniu 18 czerwca 2010 r. odbyło się kierownictwo, na którym zostały przekazane kierownikom jednostek wnioski i uchwały podjęte podczas XXVIII obrad Sesji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia przedłożona została informacja dotycząca skupu zbóż i współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie gminy z zakresu przygotowań do akcji skupu zbóż, informacja dotycząca udziału w turnieju gmin „Między Nami Sąsiadami” oraz informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Leśniowice w sprawie:

a.       zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej;

b.      szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

c.       określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Leśniowice oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

Ponadto omówiono wyniki kontroli posesji pod względem czystości oraz porządku a także szczepienia psów.

Omówiono również sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>