Strona Główna>>>

 

Sukces Szkoły Podstawowej w Sielcu

 

       
 

W dniu 11 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Popularno-Naukowa na temat sytuacji zająca szaraka w przyrodzie połączona z uroczystym podsumowaniem efektów Programu popularyzowania aktywnej edukacji ekologicznej wśród młodzieży „Ożywić pola – Rok Zająca” oraz wręczenie dyplomów wyróżnionym szkołom.

W konferencji uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Elżbieta Głuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz Pani Wiesława Adamczuk

Szkoła Podstawowa w Sielcu zajęła szóste miejsce wśród 125 szkół z całej Polski i otrzymała 2 000,00 zł nagrody i I miejsce oraz puchar jako szkoła debiutująca w programie.

W realizację tego programu włączył się bardzo aktywnie Koło Łowieckie nr 23 „Szarak” w Chełmie z ramienia, którego koordynatorem był Pan Wiesław Radzięciak jednocześnie Wójt Gminy Leśniowice.

Szkoła Podstawowa w Sielcu z tej okazji pragnie gorąco podziękować współpracującym ze szkołą instytucjom: Urzędowi Gminy w Leśniowicach, Nadleśnictwu Chełm, Leśnictwu Kumów i Haliczany, Zespołowi Parków Krajobrazowych Polesia w Chełmie, Zarządowi Ligi Ochrony Przyrody w Chełmie za pomoc w realizacji programu, który pomógł jej zająć tak wysokie miejsce. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>