Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

  


W dniu 4 czerwca 2010 r. odbyły się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

W posiedzeniach udział wziął Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice

który zapoznał komisje z przepisami prawnymi na podstawie, których przeprowadzone będą wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , Pani Jadwiga Lisowska Pełnomocnik Wójta do spraw wyborów oraz członkowie Komisji.

Podczas posiedzeń Komisje wybrały Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych, których skład komisji przedstawia się następująco:

 

W Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Poniatówce

1. Przewodniczący                      Łazowska Jadwiga

2. Zastępca Przewodniczącego -   Borsuk Romuald

W Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Leśniowicach

1. Przewodniczący                    -   Sadlej  Ilona

2. Zastępca Przewodniczącego -   Skubisz Urszula

W Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rakołupach

1. Przewodniczący                    - Dziedzic Maria Magdalena

2. Zastępca Przewodniczącego – Mazurek Wiesław

W Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sielcu

1. Przewodniczący                       - Złamańczuk Ryszard Edmund

2. Zastępca Przewodniczącego    - Dargiel Adam

W Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 5 w Kumowie Majorackim

1. Przewodniczący                       - Rybczyńska Barbara

2. Zastępca przewodniczącego     - Gajewski Lucjan


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>