Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

     


W dniu 27 maja 2010 r. odbyło się kierownictwo, na którym zostało przedłożone sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XVII/84/04 Rady Gminy Leśniowice z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Leśniowice” a także informacja z realizacji Uchwały Nr IV/16/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy za 2009 r.

Ponadto przedłożona została informacja z realizacji budżetu oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych za I kwartał br. oraz informacja z realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie ze stołówek zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśniowice, a także informacja w zakresie utrzymania obiektów mienia komunalnego.

Omówiono również organizację Gminnego Dnia Dziecka i Sportu oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>