Strona Główna>>>

 

Promocja książki Stanisława Łopuszyńskiego – 
„Szkoła Podstawowa w Teresinie we wspomnieniach uczniów i nauczycieli”

 

       

W dniu 30 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie miała miejsce uroczysta promocja książki Stanisława Łopuszyńskiego pt. „Szkoła Podstawowa w Teresinie we wspomnieniach uczniów i nauczycieli”.

Książka została wydana ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach realizowanego projektu „Koło Miłośników Szkoły Podstawowej w Teresinie”.

Podczas uroczystości autor książki, Stanisław Łopuszyński opowiadał o dawnych dziejach szkoły w Teresinie, o czasach kiedy był jej uczniem, a następnie nauczycielem. Rozmawiał z dawnymi kolegami ze szkolnych czasów, a także z absolwentami szkoły w Teresinie. Nie zabrakło także dedykacji wpisywanych do nowej książki przez samego autora.

Na uroczystej promocji obecny był także Wójt Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak, który szczerze gratulował napisania tak wartościowej książki.

Specjalnie na tę uroczystość nauczycielka języka polskiego, pani Diana Cichocka napisała scenariusz inscenizacji pt. „ Ważne spotkania”, w którym przewinęły się postacie: Marii Konopnickiej - patronki szkoły oraz autora książki Stanisława Łopuszyńskiego. Inscenizację wystawili uczniowie z klasy V i VI uczęszczający na zajęcia Koła Teatralnego odbywające się w szkole.

Uroczystość zakończono poczęstunkiem oraz rozmowami i wspomnieniami Stanisława Łopuszyńskiego, nauczycieli i absolwentów.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>