Strona Główna>>>

 

Ludowe świętowanie


 

W dniu 23 maja 2010 r. w Leśniowicach odbyło się Powiatowe Święto Ludowe połączone z XX-leciem istnienia Samorządu Gminy Leśniowice. Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Starosta Chełmski, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach oraz Wójt Gminy Leśniowice.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pani Anna Dudek-Janiszewska Wicekurator Oświaty Kuratorium w Lublinie, Pani Maria Patra Przewodnicząca Rady Powiatu Chełmskiego, Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Kuratorium Oświaty w Chełmie, gen. Marek Dominiak, Pan Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie, Pan Mirosław Wesołowski zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Jacek Mazurek przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie oddział w Chełmie, Pan Juliusz Palonka Dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Marek Słupczyński Prezes Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy, Pan Franciszek Golik Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych więźniów politycznych w Chełmie, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, ks. Andrzej Jacenty Pyter i ks. Stanisław Chmielewski, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystości rozpoczęły się hymnem narodowym, po którym Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach powitał zgromadzonych gości.

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Stocki Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, który w swoim wystąpieniu przedstawił historię obchodów święta ludowego oraz nawiązał do dzisiejszych problemów, z jakimi zmierza się ruch ludowy.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym przypomniał historię powstania samorządu oraz podsumował dorobek 20 lat działalności w Gminie Leśniowice. Wspomniał także o wydarzeniach, jakie przyszło nam przeżywać w okresie XX-lecia pracy rady gminy i funkcjonowania samorządu. Z okazji Jubileuszu XX lecia i Dnia Samorządu Terytorialnego złożył serdeczne podziękowania dla wszystkich działaczy samorządowych.

W dalszej części Pan Kazimierz Stocki i Pan Wiesław Radzięciak dokonali odznaczenia działaczy ruchu ludowego, przyznanych przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tak: medal im. Wincentego Witosa otrzymał kol. Włodzimierz Cepa, kol Józef Lekan oraz kol. Zdzisław Majówka. Złotą Koniczynką odznaczeni zostali: kol. Czesław Michalczuk, kol. Stanisława Nakielska, kol. Henryk Piskorz, kol. Czesława Sulej. Ponadto Pan Ryszard Buk odznaczony został Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Następnie głos ponownie zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który w swoim wystąpieniu podziękował radnym wszystkich kadencji za wieloletnią pracę na rzecz Samorządu Gminy Leśniowice a także sołtysom za trud włożony w każdy dzień pracy na rzecz sołectwa i gminy. Wójt Gminy wspólnie z Panem Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy wręczył okolicznościowe statuetki i listy gratulacyjne.

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrowali: ks. Andrzej Jacenty Pyter i ks. Stanisław Chmielewski.

Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się Panie z Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” z Sielca, zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie: zespół wokalny „Demex”, Klub Boogie Opus Twist, zespół taneczny „Balerina” oraz zespół tańca jazzowego „Ballo I”.

Na zakończenie odbyła się wspólna zabawa pod tytułem „Biesiada ach Biesiada”, przygotowana przez agencję artystyczną „Teatr z Lublina”.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>