Strona Główna>>>

 

Szkoła Podstawowa w Sielcu
najlepsza w powiecie w Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym

 

     
     


W dniu 12 maja 2010 r. w Chełmie odbyło się uroczyste podsumowanie rozdanie dyplomów i nagród, w którym wzięli udział: Pan Stanisław Mościcki Wiceprezydent Miasta Chełma, Pani Grażyna Rejter Kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, Pan Kazimierz Stocki Starosta Chełmski oraz Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Do alertu przystąpiło 11 szkół z terenu powiatu i miasta Chełma, były to zarówno szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz ośrodki szkolno-wychowawcze.

Komisja powołana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie oceniła wszystkie działania placówek na szczeblu powiatu.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych po raz kolejny zajęła Szkoła Podstawowa w Sielcu zdobywając maksymalną liczbą punktów.

Uroczystość uświetniły występy uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmie.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>