Strona Główna>>>

 

„W kręgu tradycji łowieckich”

 

     

 

W dniu 7 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się spotkanie poświęcone poznaniu przez uczniów tradycji łowieckich w ramach realizowanego programu „Ożywić pola”. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Mirosława Ślipińska pracownik Nadleśnictwa Chełm, Pan Ryszard Kamieniecki myśliwy, sygnalista mistrz wabienia lisa i kozła w naturalny sposób, przedstawiciel Okręgowego Związku Łowieckiego w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice koordynator z ramienia Koła Łowieckiego nr 23 „Szarak” oraz Pan Mirosław Wesołowski Komendant Miejskiej PSP w Chełmie.

Podczas uroczystości odbył się konkurs wiedzy o lesie pod hasłem „Las naszym skarbem”, w którym wzięły udział drużyny z klas IV-VI.

Uczestnicy wykazali się dobra znajomością treści przyrodniczych a wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce zajęła drużyna z klasy VI

II miejsce zajęła drużyna z klasy IV

III miejsce zajęła drużyna z klasy V.

Następnie odbył się „Festiwal Tradycji i Zwyczajów Łowieckich”, w którym grupy przedstawiły ciekawe inscenizacje obrzędów łowieckich.

W kolejnym punkcie spotkania Pan Ryszard Kamieniecki opowiedział o historii myślistwa, tradycjach i zwyczajach łowieckich a na zakończenie wykonał kilka sygnałów myśliwskich i zaprezentował naturalny sposób wabienia lisa i kozła.

Pan Mirosław Wesołowski omówił tematykę bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpiecznego sposobu zachowywania się w lesie.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>