Strona Główna>>>

 

Podpisanie umowy

 

  


W dniu 4 maja 2010 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa pomiędzy Gminą Leśniowice a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. dotycząca realizacji inwestycji „Budowa drogi gminnej Nr 004975L od km 0+000,00 do km 1+655,14 w miejscowości Kolonia Plisków” oraz został przekazany plac budowy.

Wartość robót wyniesie 974 415,82 zł. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został na 29 października 2010 r. Na przedmiotową inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>