Strona Główna>>>

 

„20 lat wspólnie” – projekt Gimnazjum i Gminy

 

     
 

W dniu 23 kwietnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice uczniowie Publiczne Gimnazjum w Sielcu im. Marii Skłodowskiej – Curie uczestniczyli w lekcji przygotowanej przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice na temat funkcjonowania samorządu gminy.

Gimnazjum wspólnie z samorządem gminy Leśniowice w bieżącym roku przystąpiło do Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej: „20 lat wspólnie” a koordynatorem akcji jest Pani Agnieszka Rosochacka nauczycielka wiedzy o społeczeństwie.

W lekcji uczestniczyło 27 uczniów klas I, II i III gimnazjum, biorących czynny udział w projekcie. W spotkaniu uczestniczył również Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, który dostarczył uczniom ważnych informacji z zakresu działań podejmowanych przez Radę Gminy w Leśniowicach wspólnie z Wójtem Gminy. Omawiany temat przekroczył okres 20 lat i rozszerzony został do 25 lat ze względu na tak długi okres pracy wójta.

Pan Wójt natomiast przygotował dwa tematy dla uczniów gimnazjum. W pierwszym zapoznał uczniów z funkcjonowaniem samorządu gminnego i jego organami. Szczegółowo omówił rolę organu uchwałodawczego i wykonawczego w gminie.

W drugim ukazał zmiany, jakie nastąpiły w gminie Leśniowice w ciągu 20 lat we wszystkich podstawowych sferach życia tj.: budownictwie drogowym, telefonizacji, wodociągowaniu, kanalizacji, oświacie, kulturze i sporcie oraz ważnymi wydarzeniami życia społeczno-kulturalnego, które wywarły wspływ na mieszkańców gminy.

Omówione tematy wzbudziły duże zainteresowanie uczniów ze względu na sposób ich przedstawienia poprzez prezentacje multimedialne.

W ten sposób uczniowie mogli zauważyć, jak wiele projektów i inwestycji zostało zrealizowanych na terenie naszej gminy, w jaki sposób i skąd zostały sfinansowane, jakie są planowane w najbliższej przyszłości oraz jak wiele starań i wysiłku potrzeba, aby je realizować.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali foldery informacyjne o gminie oraz drobne upominki.

 

 
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>