Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

    

 

W dniu 13 kwietnia 2010 r. odbyło się kierownictwo, na którym została przedłożona Informacja z realizacji Uchwały Nr XXV/142/05 Rady Gminy Leśniowice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2005 – 2010 oraz Informacja z przeglądu stanu dróg gminnych po okresie zimowym.

Podczas posiedzenia omówiono również projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśniowice a także dokonano analizy niezrealizowanych wniosków i uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2009 r.

Omówiono także przygotowania do Gminnego Dnia Strażaka połączonych z obchodami przystąpienia Polski  do UE oraz Festynu Ludowego połączonego z Gminnym Dniem Samorządowca.

Omówiono również sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>