Strona Główna>>>

 

Warsztaty
utrwalania rezultatów Programu Integracji Społecznej

 

     

 


W dniu 8 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się warsztaty opracowywania gminnego planu utrwalania rezultatów Programu Integracji Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Krystyna Nazarewicz Konsultant Regionalny Programu Integracji Społecznej, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Maria Oszust Przewodnicząca Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy Leśniowice oraz usługodawcy z terenu gminy.

            Podczas warsztatów odbyła się prezentacja usług dotychczas realizowanych na terenie gminy oraz została opracowana tabela usług z oceną dotychczasowych działań i osiągniętych rezultatów. Warsztaty dały okazję do prezentacji dobrych praktyk w zakresie Programu Integracji Społecznej oraz posłużyły do utrwalenia dotychczasowych działań.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>