Strona Główna>>>

 

Ojcze Święty – mieszkańcy gminy pamiętają…

 

     

 

W dniu 1 kwietnia 2010 r. na Placu Zgromadzeń w Leśniowicach odbyły się obchody V Rocznicy Śmierci Papieża Jana Pawła II. Pamięć o Papieżu na terenie gminy jest szczególna a uroczystości odbyły się po raz piąty.

W uroczystościach wzięli udział Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Ksiądz Andrzej Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie, Ksiądz Andrzej Walencik Proboszcz Parafii w Rakołupach, Ksiądz Mariusz Skiba Wikary Parafii w Kumowie, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, dzieci ze szkół z terenu gminy oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęła się ukochaną piosenką Papieża „Barką” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic. Następnie głos zabrała prowadząca Pani Malwina Stańkowska i zaprosiła do części artystycznej, na którą złożyły się wiersze w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, który podkreślił ogromną rolę Papieża Polaka w życiu Polski i całego świata. Zwrócił uwagę na to, że teraz najważniejszym hołdem, jaki możemy oddać Janowi Pawłowi II, jest korzystanie z bogactwa i mocy Jego myśli, zrozumienie Jego przesłania o potrzebie pokoju i pojednania, o dochowaniu wierności takim wartościom, jak wolność, współczucie i solidarność.

Następnie prowadząca oddała głos Księdzu Andrzejowi Jacentemu Pyterowi Proboszczowi Parafii pw. NMP w Kumowie. W swoich słowach podkreślił jak bardzo zmieniło się miejsce, w którym odbywa się uroczystość oraz rolę władz gminy, które w zmodernizowanym centrum Leśniowic na pomniku poświęconym pamięci mieszkańcom poległym w walce o niepodległą Polskę znaleźli także miejsce na cytat słów Jana Pawła II „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Słowa cytatu potwierdzają, że nauka Papieża Polaka wśród mieszkańców gminnych parafii nie trafia w próżnię a dowodem na to jest dzisiejsza uroczystość.

Następnie Ksiądz Andrzej Jacenty Pyter zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczystą drogę krzyżową ulicami Leśniowic. Rozważania drogi krzyżowej przeplatane były naukami wygłaszanymi przez Papieża podczas pielgrzymek do Polski.

Uroczystości zakończyły się o godz. 21:37 hołdem milczenia pod kaplicą w Leśniowicach dźwiękiem syreny strażackiej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>