Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa

 

 

W dniu 17 marca 2010 r. odbyła się narada Kierownictwa Urzędu. Podczas posiedzenia Wójt Gminy przekazał wnioski oraz uchwały podjęte podczas obrad sesji w dniu 11 marca br, zobowiązując jednocześnie kierowników referatów do ich realizacji.

Podczas posiedzenia zatwierdzone zostało „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.” oraz przedłożona została „Informacja z podejmowanych działań dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych”

Ponadto omówiona została organizacja „Drogi Krzyżowej w V rocznice śmierci Papieża Jana Pawła II”, a także bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania urzędu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>