Strona Główna>>>

 

Konkurs ekologiczny w Szkole Podstawowej w Sielcu

 

     
 

W dniu 9 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu został przeprowadzony konkurs ekologiczny pod hasłem „Chrońmy środowisko zająca szaraka”. Uczestnicy przygotowywali się do konkursu opracowując prezentacje multimedialne na temat życia zająca korzystając z różnych źródeł informacji.

 Szkoła Podstawowa w Sielcu przystąpiła w tym roku szkolnym do realizacji programu „Ożywić pola” współpracując z Kołem Łowieckim Nr 23 „Szarak” w Chełmie. Uczniowie uczestniczący w tym programie uczą się nie tylko poznawać przyrodę obcując z nią bezpośrednio, ale również zdobywając wiedzę o środowisku przyrodniczym.

Rozwój cywilizacji i nowoczesne rolnictwo w dużym stopniu wpływa na zmniejszanie się w szybkim tempie liczebności populacji zająca szaraka. Zwierzęta te mają coraz trudniejsze warunki życia. W związku z tym ogólnopolski program edukacji ekologicznej „Ożywić pola” w roku 2009/2010 został uznany rokiem zająca szaraka.

Wiedzę i umiejętności uczniów oceniała komisja składająca się z przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z działaniami ekologicznymi w naszym regionie: Pan Mirosław Sawicki Łowczy Okręgu Chełmskiego, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice a zarazem koordynator z Koła Łowieckiego Nr 23 „Szarak” w Chełmie oraz Pan Andrzej Adamczyk Leśniczy Leśnictwa Kumów.

Wyniki konkursu na temat zająca szaraka:

I miejsce - Anna Hulkiewicz uczennica klasy VI,

II miejsce - Sergijuk Sylwia uczennica klasy V,

III miejsce - Bondaruk Izabela uczennica klasy V.
Wyróżnienia otrzymali: Bondaruk Iwona klasa IV, Banach Barbara klasa VI, Winiarczyk Karolina klasa VI, Gontarz Mateusz klasa VI.

Rozstrzygnięty został również konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną „Z życia zająca szaraka”, wyróżnienia otrzymali: Gontarz Marta, Mazurek Kamila, Hulkiewicz Paweł, Banachewicz Łukasz, Betiuk Joanna, Plata Karolina.

Duże zainteresowanie uczestników konkursem udowodniło, że edukacja ekologiczna wśród dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem kształcenia w szkole. Uczy szacunku dla otaczającej przyrody i uświadamia dzieciom, jakie jest miejsce człowieka w środowisku i jak wiele od niego zależy.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>