Urząd Gminy Leśniowice

Strona Główna>>>

 

Święto wszystkich Pań!

 

        

        
     

W dniu 8 marca 2010 r.w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet zorganizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach, Wójta Gminy Leśniowice i Szkołę Podstawową w Rakołupach. Uroczystość spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkanek gminy i na święto przybyło ponad 140 osób.

W uroczystościach udział wzięły: Pani Jolanta Pawlak-Paluszek i Pani Monika Durko przedstawicielki Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Chełmie, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, panie działające w Kole Seniora, panie sprawujące funkcje radnych, sołtysów, dyrektorki i nauczycielki szkół oraz pracownice i pracownicy instytucji i zakładów działających na terenie gminy Leśniowice.

Wśród gości obecni byli również mężczyźni: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach oraz Pan Roman Chmielewski.

Na wstępie prowadząca Pani Malwina Stańkowska oddała głos Pani Annie Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, która powitała zaproszonych gości i udzieliła głosu Panu Wiesławowi Radzięciakowi Wójtowi Gminy Leśniowice. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podkreślił ogromną rolę kobiet, ich zaangażowanie i aktywność w życiu kulturalnym gminy oraz podsumował dobrą ubiegłoroczną współpracę i osiągnięcia. Na zakończenie złożył wszystkim Paniom najlepsze życzenia z okazji ich święta.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup i młodzież z Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Po części artystycznej prowadząca oddała głos Panu Stanisławowi Drogomireckiemu Przewodniczącemu Rady Gminy Leśniowice, który złożył serdeczne życzenia paniom i wspólnie z obecnymi gośćmi wręczyli paniom czekoladę zamiast symbolicznego kwiatka.

Gminny Dzień Kobiet został zorganizowany m.in. dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu sponsorów:

  • Spółdzielni Usług Rolniczych w Leśniowicach
  • Sklepu spożywczo-przemysłowego w Horodysku
  • Sklepu spożywczo-przemysłowego E.J. Tarajko w Leśniowicach
  • Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
  • Piekarni w Leśniowicac


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>