Strona Główna>>>

 

Podpisanie umowy

 

     

W dniu 2 marca 2010 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa pomiędzy Gminą Leśniowice a Przedsiębiorstwem Budowlanym PARTNER Sp. z o.o. dotycząca realizacji inwestycji „Przebudowa stacji wodociągowej w Leśniowicach, budowa przepompowni wody w Majdanie Leśniowskim, rozbudowa wodociągu grupowego w granicach wsi: Majdan Leśniowski, Teresin, Wierzbica, Sarniak, Poniatówka, Wygnańce” oraz został przekazany plac budowy.

Wartość robót wyniesie 3 046 121,91 zł Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został na 31 października 2010 r. Na przedmiotową inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>