Strona Główna>>>

 

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

 
 
    
    
    


W dniu 30 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne.

Gospodarzem spotkania był Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice. W uroczystościach udział wzięli Pan Janusz Andrzejuk Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Andrzej Czerniej Radny Rady Powiatu, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach,  prezesi i pracownicy instytucji współpracujących z gminą, zespoły śpiewacze „Sielanki” i „Rakołupianki”, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu gminy.

Uroczystość rozpoczęła się występami Zespołu Śpiewaczego „Rakołupianki” oraz Wojciecha Kraczkowskiego z Kasiłanu.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice powitał gości spotkania. W swoim wystąpieniu podsumował działalność i zadania realizowane przez gminę w mijającym roku oraz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Na zakończenie złożył serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.

Głos zabrali również zaproszeni goście: Pan Andrzej Czerniej, Pan Janusz Andrzejuk oraz Pan Czesław Michalczuk, którzy złożyli wszystkim najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.

Kolejnym punktem uroczystości była wspólna modlitwa poprowadzona przez ks. Andrzeja Pytera oraz ks. Andrzeja Walencika po której wszyscy obecni podzielili się opłatkiem.

Uroczystość uświetniła również swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic, Zespół Śpiewaczy „Sielanki” oraz Zespół Muzyczny z Publicznego Gimnazjum w Sielcu.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>