Strona Główna>>>

 

Posiedzenia komisji

 
 
    


W dniu 22 grudnia 2010 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej i Socjalnej Rady Gminy Leśniowice.

W pracach komisji uczestniczyli: Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy oraz Pani Lucyna Sak Skarbnik Gminy.

Na posiedzeniach członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2011 rok. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt budżetu.

Ponadto wypracowano Plan Pracy Rady Gminy Leśniowice oraz Plany Pracy Stałych Komisji RG na 2011 rok.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>