Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 
 
    


W dniu 21 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie kierownictwa Urzędu Gminy, na którym przedłożona została Informacja o likwidacji skutków bezrobocia na terenie gminy za I półrocze 2010 r., Informacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem współpracy z Komendą Miejską PSP w Chełmie oraz Informacja z realizacji zadań i inwestycji za rok 2010.

Ponadto mówienie zostały zadania i wnioski z poprzedniego kierownictwa a także sprawy bieżące związane z właściwym funkcjonowaniem urzędu. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>