Strona Główna>>>

 

Rekultywacja składowiska

 
 
 


W dniu 20 grudnia 2010 r. dokonano odbioru powykonawczego prac związanych z rekultywacją Gminnego Składowiska śmieci w Leśniowicach. Prace te zostały wykonane przez firmę FOLEKO Sp. z o.o. Świdnica – wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach projektu p.n. ,,Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów”. Całkowity koszt rekultywacji wyniósł 315 535,70 zł, a wkład własny gminy to 96 238,39 zł. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>