Strona Główna>>>

 

Narada Kierownictwa

 

       

 


W dniu 5 stycznia 2010 r. odbyła się narada, w której uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Kierownicy Referatów i jednostek Urzędu Gminy.

Podczas narady Wójt Gminy przekazał kierownikom wnioski oraz uchwały podjęte podczas obrad sesji Rady Gminy Leśniowice w dniu 30 grudnia 2009 r., zobowiązując pracowników do ich realizacji.

Ponadto omówiono bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Urzędu.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>