Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
 
    


W dniu 20 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 

- Stefan Prokop Przewodniczący komisji

- Joanna Jabłońska Z-ca Przewodniczącego komisji

- Beata Radecka Pełnomocnik Wójta Gminy

 

Podczas posiedzenia komisja przeanalizowała plan wydatków założonych na rok 2010, jak również zaopiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych złożonych przez przedsiębiorców.

Ponadto członkowie komisji dyskutowali nad zadaniami, jakie będą realizowane w roku 2011, składając szereg propozycji, które zostaną ujęte w Planie. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>