Strona Główna>>>

 

„Ożywić pola”

 
 
    


W dniu 16 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu została zorganizowana konferencja pod hasłem „Chrońmy rośliny i zwierzęta ”.

Szkoła po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu oraz programu „Ożywić pola- Rok Sarny”, którego organizatorem jest czasopismo „Łowiec Polski”. Na naszą konferencję został zaproszony zespół redakcyjny w składzie:

- Mirosław Głogowski- Wiceprezes Kolegium Redakcyjnego;

- Bogdan Bronowski- Dyrektor Biura Zarządu i Członek Kolegium Redakcyjnego.

Uroczystość tę zaszczycili swoja obecnością przedstawiciele instytucji promujących działalność ekologiczną w naszym regionie:

- Marian Rudnik- Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej;

- Wacław Cichosz- Prezes Koła łowieckiego Nr 23 „Szarak” w Chełmie;

- Stanisława Świerczyńska- Prezes LOP w Chełmie;

- Mirosława Ślipińska- pracownik Nadleśnictwa Chełm;

- Wiesław Radzięciak- Wójt Gminy Leśniowice, jak również myśliwy.

W odpowiedni nastrój wprowadziła nas inscenizacja „Leśna szkoła dzieci woła” w wykonaniu teatrzyku szkolnego z klasy III.

Prelekcję na temat założeń programu „Ożywić pola” omówił ogólnopolski koordynator pan Mirosław Głogowski. Następnie został zorganizowany konkurs „Chrońmy rośliny i zwierzęta”, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI:

I miejsce zajęła uczennica kl. V- Iwona Bondaruk;

II miejsce zajęła uczennica kl. VI- Izabela Bondaruk;

III miejsce zajął uczeń kl. VI- Seweryn Hałaj.

Na uwagę zasługuję solidne przygotowanie uczniów z zakresu ochrony przyrody i pomysłowe prezentacje plastyczne.

W dalszej części konferencji odbyły się wykłady:

- pani Mirosławy Ślipińskiej - pracownika Nadleśnictwa Chełm na temat: ,,Remizy jako element ochrony zwierzyny”,

- pana Wacława Cichosza – prezesa Koła Łowieckiego Nr 23 ,,Szarak” w Chełmie na temat: ,,Gospodarka zwierzyną łowiecką ze szczególnym uwzględnieniem sarny”.

 

Następnie pani Stanisława Świerczyńska – prezes Zarządu Ligi Ochrony Przyrody w Chełmie podkreśliła zasługi szkoły w zakresie ochrony przyrody i doskonałą współpracę z Zarządem LOP. Podczas konferencji głos zabrali również: pan Marian Rudnik – prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, który podkreślił znaczenie współpracy młodzieży szkolnej z Kołem Łowieckim oraz gospodarz gminy pan Wiesław Radzięciak, który docenił zaangażowanie Szkoły Podstawowej w Sielcu w propagowanie ochrony przyrody najbliższego środowiska, a także zadeklarował pomoc w realizacji zadań programowych.

Konferencja została zakończona wspólnym kuligiem w Leśnictwie Kumów oraz pieczeniem kiełbasek przy ognisku.


 


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>