Strona Główna>>>

 

„Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej”

 
 
   


W dniu 10 grudnia 2010 r. w Chełmie odbyła się konferencja pt. „Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej” zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

W spotkaniu udział wzięli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Jadwiga Lisowska i Pani Malwina Stańkowska - pracownicy Urzędu Gminy Leśniowice, wójtowie i przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” oraz zaproszeni goście.

Konferencję otworzyła Pani Beata Juśkiewicz-Bartnik Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, która przywitała wszystkich zebranych i oddała głos zaproszonym gościom w osobach: Pana Krzysztofa Grabczuka Wicemarszałka Województwa Lubelskiego oraz Pana Kaziemierza Stockiego Starosty Chełmskiego.

Następnie omówione zostały tematy tj.: wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dynamikę zmian nadbużańskiej wsi, kształtowanie partnerstwa na obszarach wiejskich, walory turystyczne powiatu chełmskiego oraz Program Integracji Społecznej a zmiany społeczne zachodzące na polskiej wsi.

Kolejnym punktem programu było podsumowanie konkursu fotograficznego „Kocham każdą cząstkę Tej Ziemi…”. Przedmiotem konkursu było ukazanie piękna i różnorodności otaczającej przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na terenie gmin należących do LGD „Ziemi Chełmskiej” poprzez uwiecznienie ich na fotografii. Ocenie podlegała poprawność techniczna wykonywanych zdjęć, pomysłowość oraz wizja artystyczna nadesłanych prac. Komisja przyznała I miejsce Panu Andrzejowi Winiarczykowi mieszkańcowi naszej gminy za zdjęcie pt. „Drzewa”.

Następnie Pani Beata Juśkiewicz-Bartnik Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” dokonała podsumowania działalności stowarzyszenia w 2010 roku a przedstawiciele poszczególnych gmin przedstawili zrealizowane projekty.

Na zakończenie gminy członkowskie otrzymały z rąk Pani Beaty Juśkiewicz-Bartnik podziękowania za dotychczasową współpracę z Lokalną Grupą Działania „Ziemi Chełmskiej”.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>