Strona Główna>>>

 

II Sesja Rady Gminy Leśniowice

 
 
   


W dniu 13 grudnia 2010 r. odbyła się II sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach Pani Lucyna Gajewska wręczyła Panu Wiesławowi Radzięciakowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Leśniowice. W dalszej części posiedzenia Wójt złożył ślubowanie a następnie radni, sołtysi, Zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach oraz dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożyli Wójtowi gratulacje wręczając kwiaty i drobne upominki.

Podczas sesji powołano również Stałe Komisje Rady Gminy wraz z ich Przewodniczącymi i Zastępcami. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Krzysztof Sitarz a jego zastępcą Pan Waldemar Grudka. Na Przewodniczącego Komisji Socjalnej wybrano Pana Grzegorza Michalczuka a na jego zastępcę Pana Jacka Sobczuka. Przewodniczącym Komisji Gospodarczej został Pan Mirosław Jaworski a jego zastępcą Marek Stańkowski.

Ponadto podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

a) zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.;

b) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Leśniowice. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>