Strona Główna>>>

 

"Kryształowa Cegła"

 
 
        

W dniu 9 grudnia 2010 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wziął udział w gali podsumowującej międzynarodowy konkursu „Dom 2010” o Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, podczas której wyłoniono laureatów konkursu.  Nasza gmina została wyróżniona za inwestycję Modernizacja Gminnej Przestrzeni Publicznej Majdan Leśniowski w kategorii Przestrzenie Publiczne. Dyplom z wyróżnieniem z rąk Pani Genowefy Tokarskiej Wojewody Lubelskiego odebrał Wójt Gminy.

Głównym celem organizowanego od 10 lat konkursu jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczynia się to do poprawy jakości i estetyki budowli.

W konkursie zgłoszono ponad 500 inwestycji budowlanych z terenu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, a także ze Lwowa i obwodu lwowskiego, Łucka i obwodu wołyńskiego oraz z Białorusi, Litwy, Łotwy i Słowacji.

Należy też podkreślić międzynarodowy i międzyregionalny aspekt „Kryształowej Cegły", zgodny z polityką Wspólnoty Europejskiej.

Biorąc pod uwagę prestiż konkursu, otrzymane wyróżnienie jest chlubą dla naszej gminy. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>