Strona Główna>>>

 

III Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

 
 
   

W dniu 8 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie odbyło się  uroczyste podsumowanie tegorocznej III Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, organizowanej przez Polskie Radio Lublin. Inicjatorką akcji w szkole jest Pani Diana Cichocka, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie zbierali żywność długoterminową oraz słodycze od połowy listopada. W akcję zaangażował się również sołtys wsi Teresin, Pan Edward Jabłoński, który poinformował o akcji mieszkańców okolicznych miejscowości i aktywnie włączył się do akcji.

Podczas spotkania uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach oraz quizach. Zorganizowano także loterię fantową. Spotkanie to miało na celu nie tylko podsumowanie zbiórki, ale przede wszystkim podziękowanie uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i mieszkańcom okolicznych miejscowości za okazane serce.

Zebrane produkty trafią do dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin przed świętami Bożego Narodzenia.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>