Strona Główna>>>

 

I Sesja Rady Gminy Leśniowice

 
 
       
    W dniu 30 listopada 2010 r. odbyła się I sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach Pani Lucyna Gajewska wręczyła radnym zaświadczenia o ich wyborze. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie słowami:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Podczas sesji wybrano w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice, którym został Pan Stanisław Drogomirecki oraz dwóch Wiceprzewodniczących w osobach: Pan Zygmunt Majewski i Stefan Prokop. W dalszej części posiedzenia głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który pogratulował objęcia stanowiska Przewodniczącemu Rady i Wiceprzewodniczącym wręczając drobne upominki. Gratulacje oraz życzenia dobrej współpracy nowo wybranym radnym i prezydium rady złożył również Pan Czesław Michalczuk Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach oraz Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>