Strona Główna>>>

 

Walne Zebranie Członków LGD

 


W dniu 15 listopada 2010 r. w Chełmie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Z zebraniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowie, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Jadwiga Lisowska, Pani Malwina Stańkowska a także reprezentanci poszczególnych gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Podczas zebrania omówiono:

  • zmiany w procedurze wyboru operacji przez LGD, w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
  • zmiany w opisie stanowisk wraz z podziałem obowiązków i zakresem odpowiedzialności w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.
  • zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

a także podjęto uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia zmian w Procedurze wyboru operacji przez LGD,
  • zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
  • zatwierdzenia w zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • zatwierdzenia zmian w opisie stanowisk wraz z podziałem obowiązków i zakresem odpowiedzialności w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>