Strona Główna>>>

 

Kolejne pozyskane pieniądze z Unii Europejskiej dla Gminy Leśniowice

 

 

W dniu 19 listopada 2010 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego została umieszczona lista rankingowa wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru  z 2010 r. działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  W ramach tego naboru dofinansowanie uzyskały dwa wnioski złożone z terenu gminy.

Gmina Leśniowice uzyskała dofinansowanie w wysokości 442 519,00 zł na inwestycję pn. „Odnowa centrum Leśniowic w zakresie przebudowy chodników i zatok postojowych”. W ramach inwestycji wybudowany zostanie chodnik biegnący od Centrum Leśniowic do Świetlicy Wiejskiej w Leśniowicach po obu stronach jezdni z uwzględnieniem zjazdów do posesji oraz zatok postojowych przy cmentarzu i Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

W ramach tej inwestycji zostaną wykonane prace o następującym zakresie rzeczowym:

1. Chodniki - 1 847,60 m2

2. Zatoki postojowe - 695 m2

3. Zjazdy - 1 218 m2

4. Roboty wykończeniowe - 0,147 ha

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia N.M.P. w Kumowie Plebańskim uzyskała dofinansowanie w wysokości 499 950,00 zł na „Remont konserwatorski dachu i stropów zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia N.M.P - II etap prac”.

W ramach tej inwestycji zostaną wykonane prace o następującym zakresie rzeczowym:

1. Prace murarskie, tynkarskie - 8,89 m3

2. Prace ciesielskie i stolarskie - 39,15 m3

3. Prace impregnacyjne, odgrzybieniowe, zmniejszające palność - 2118,9 m2

4. Prace dekarsko – blacharskie - 468,63 m2

5. Prace elewacyjne (gzymsy) - 35,2 m2

6. Prace izolacyjne i termoizolacyjne - 246,4 m2

7. Konserwacja detalu - 1 szt.

8. Remont instalacji odgromowej - 1 kpl.

 

 


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>