Strona Główna>>>

 

Zebrania wiejskie
 
 

   

    

    
 

W dniach 9-18 listopada 2010 r. odbyły się zebrania wiejskie, na których radni poszczególnych okręgów oraz Wójt Gminy przedłożyli sprawozdania z działalności radnych Rady Gminy oraz Wójta Gminy Leśniowice.

Ponadto Wójt przedstawił projekt budżetu na 2011 rok oraz przypomniał najważniejsze przepisy prawa wyborczego i poinformował o istniejącym podziale gminy na obwody i siedzibach obwodowych komisji a także nowym podziale gminy na okręgi wyborcze.

Na zakończenie radni i Wójt podziękowali sołtysom, radom sołeckim oraz mieszkańcom za wspólną pracę w czasie kadencji, za uwagi i wnioski, także te krytyczne oraz za pomoc i zrozumienie.

Jednocześnie Wójt w imieniu własnym i radnych apelował o liczny udział w dniu 21 listopada w wyborach samorządowych i dokonanie obiektywnej oceny działalności.

 


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>