Strona Główna>>>

 

Kierownictwo


 
       
 


W dniu 15 listopada 2010 roku odbyło się posiedzenie Kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice, na którym Wójt Gminy przekazał kierownikom jednostek uchwały podjęte podczas obrad sesji RG Leśniowice w dniu 8 listopada 2010 r. zobowiązując jednocześnie do ich realizacji. Ponadto podczas posiedzenia omówiono wnioski i zadania z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>