Strona Główna>>>

 

Uroczyste zakończenie kadencji 
    
 W dniu 11 listopada 2010 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się uroczyste zakończenie V kadencji Rady Gminy Leśniowice.

W uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciele firm realizujących inwestycje gminne, zaproszeni goście, radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Leśniowice.

Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak, który przedstawił sprawozdanie z działalności wójta i rady gminy za lata 2006-2010. W sprawozdaniu Wójt Gminy zwrócił szczególną uwagę na inwestycje, jakie w ciągu 4 ostatnich lat udało się zrealizować i które znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Na zakończenie złożył wszystkim podziękowania za dobrą współpracę, pomoc i zrozumienie i wspólnie z Panem Stanisławem Drogomireckim wręczył Radnym V kadencji Rady Gminy Leśniowice okolicznościowe listy i odznaczenia.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>