Strona Główna>>>

 

Oddanie do użytku inwestycji w Sielcu


 
      
 

W dniu 11 listopada 2010 r. przy Publicznym Gimnazjum w Sielcu dokonano uroczystego otwarcia inwestycji pod nazwą: „Utwardzenie placu na działce 241/3 oraz remont chodnika wzdłuż tras komunikacyjnych w miejscowości Sielec”. Wykonawcą robót była firma „LEGATO” Sp. z o.o. w Lublinie a wartość robót określona została na kwotę 289 150,46 zł.

Uroczystość otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromne znaczenie inwestycji między innymi w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Sielcu a także podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.

Następnie ks. Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim odmówił modlitwę oraz dokonał uroczystego poświęcenia inwestycji.

Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Władysław Suchowierski wykonawca, Pan Adam Dargiel Sołtys miejscowości Sielec, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Dorota Elsheikh Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu i ks. Jacenty Pyter Proboszcz parafii w Kumowie Plebańskim.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>