Strona Główna>>>

 

Otwarcie drogi w Kolonii Plisków

 

  
 

 

W dniu 11 listopada 2010 r. w Pilsków Kolonia odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej od km 0+00 do km 1+655,14.”

Uroczystość otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który w swoim wystąpieniu przybliżył historię powstania drogi w miejscowości Plisków Kolonia oraz podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.

Następnie ks. Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim odmówił modlitwę oraz dokonał uroczystego poświęcenia oddawanej do użytku drogi.

Otwarcia drogi poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi dokonali: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Franciszek Dobruk Projektant, Pan Tomasz Figiel z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie, Pan Stefan Siemiak, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Mirosław Jaworski Radny Rady Gminy, Pan Tadeusz Krzyszczak sołtys miejscowości Plisków oraz ks. Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Plisków Kolonia jest jednym ze znaczących działań podejmowanych ostatnio w zakresie budownictwa drogowego w naszej gminie.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie czyli wykonawca inwestycji, prace drogowe wykonywał zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. Koszt inwestycji wyniósł 974 415,82 zł w tym środki zewnętrzne w wysokości 50% wartości inwestycji.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>