Strona Główna>>>

 

Gminne Obchody Święta Niepodległości 
      
      
      


W dniu 11 listopada 2010 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszami świętymi w kościołach w Kumowie Plebańskim i Majdanie Leśniowskim. W kościele w Kumowie Plebańskim odbyła się także część artystyczna w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Po mszach mieszkańcy i goście udali się na plac zgromadzeń w Leśniowicach by tam uczestniczyć w części oficjalnej.

W uroczystościach wzięli udział: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pana Robert Ziarek Kierownik Oddziału Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Pan Mariusz Pochylczuk Komendant Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Dariusz Sułkowski Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Chełmie, Pan Marek Tokarczuk p.o. Kierownika Posterunku Policji w Leśniowicach reprezentujący Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes Zarządu PKS w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, kombatanci, dyrektorzy szkół ze społecznością szkolną, radni, sołtysi oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystość otworzył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic, po którym Pan Jarosław Smalej zgłosił Wójtowi Gminy gotowość do Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. Następnie dokonano wprowadzenia sztandarów: kombatantów, Zarządu Gminnego OSP w Leśniowicach i szkół z terenu gminy oraz odśpiewano hymn narodowy.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie okolicznościowe Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, w którym podkreślił, że Gminne Obchody Święta Niepodległości są wyrazem naszej pamięci o bohaterach walk niepodległościowych, że są dniem zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, a także dniem radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pan Robert Ziarek w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pan Dariusz Sułkowski z Kuratorium Oświaty w Chełmie, którzy odczytali listy okolicznościowe z okazji Gminnych Obchodów Święta Niepodległości.

Po wystąpieniach Pan Jarosław Smalej odczytał uroczysty Apel Poległych, po którym uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Sielcu wyrecytowali wiersze.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku przez władze gminy Leśniowice na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice, Panem Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice oraz Panem Stefanem Prokopem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Wieńce złożyły także delegacje zaproszonych gości: przedstawiciele placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Posterunku Policji w Leśniowicach oraz delegacja z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Chełmie na czele z Prezesem Panem Waldemarem Szynalem.

Przed pomnikiem symboliczne znicze zapaliły również delegacje ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum.

Uroczystości zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierownictwem Pana Kornela Matczuka.

Na zakończenie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice podziękował wszystkim obecnym za przyjęcie zaproszenia na uroczystość.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>