Strona Główna>>>

 

Odbiór drogi w Pliskowie

 

      

 

W dniu 10 listopada 2010 r. dokonano odbioru drogi gminnej 004975L od km 0+00 do km 1+655,14 w miejscowości Plisków-Kolonia. Wykonawcą robót na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Chełmie.

Oddanie do użytku tej drogi ma istotne znaczenie dla okolicznych mieszkańców, ponieważ jest to odcinek plombowy łączący miejscowości Plisków i Leśniowice. Inwestycja ta zyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego.


 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>