Strona Główna>>>

 

Pamiętamy !

 

 

        

 

 

W dniu 2 listopada 2010 r. władze gminy Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący  Rady Gminy, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, nie zapomnieli o Święcie Zmarłych odwiedzając groby zmarłych mieszkańców naszej gminy pochowanych na cmentarzach w Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim i Rakołupach gdzie zapalili symboliczne znicze.

W ostatnim roku odeszło od nas 49 osób m.in.: Danuta Sakowska – wieloletnia nauczycielka naszych szkół, Jan Bielak – żołnierz II AWP, Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP, wieloletni pracownik Urzędu Gminy Leśniowice, Kazimiera Matczuk – wieloletni pracownik Urzędu Gminy Leśniowice.

Wśród osób, którzy odeszli byli zarówno młodzi jak i starsi: rolnicy i emeryci, na zawsze pozostający w naszej pamięci.

 

 

Przemijamy. Stare ustępuje miejsca nowemu,
w ten sposób świat posuwa się naprzód.

Ale pamiętajmy o tych, którzy odchodzą

- ta pamięć daje im nieśmiertelność”

 

Cześć ich pamięci!

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>