Strona Główna>>>

 

"Złote Gody" 

 

      

 

W dniu 28 października 2010 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu pary małżeńskie świętowały wspólnie jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W uroczystościach wzięli udział: Pan Kazimierz Stocki Starosta Chełmski, Pan Leszek Kraczkowski Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Maria Oszust Przewodnicząca Komisji Socjalnej oraz Pani Jadwiga Lisowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Otwarcia dokonała Pani Dorota Elsheikh Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, która powitała wszystkich zgromadzonych.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak w swoim wystąpieniu okolicznościowym przekazał Jubilatom słowa podziękowania za pracę na rzecz rozwoju swoich rodzin, zapewnienie bytu, a także za wszelkie działania podejmowane na rzecz swojej miejscowości, społeczeństwa Gminy Leśniowice i dobra Ojczyzny. Życzył również doczekania w zdrowiu, szczęściu i pomyślności kolejnych jubileuszy.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci na wniosek Wójta Gminy Leśniowice zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale zostały przyznane Państwu:

1.      Krystynie i Czesławowi Łopuszyńskim, zam. Alojzów

2.      Karolinie i Józefowi Pendel, zam. Sielec

3.      Wandzie i Gustawowi Tomczyńskim, zam. Teresin

4.      Mariannie i Janowi Banachiewicz, zam. Teresin

5.      Wiesławie i Mieczysława Czapla, zam. Alojzów

6.      Krystynie i Eugeniuszowi Janickim, zam. Kumów Majoracki

7.      Czesławie i Janowi Kołtun, zam. Rakołupy Duże

8.      Izabeli i Zbigniewowi Sitarz, zam. Poniatówka

9.      Genowefie i Józefowi Suchonos, zam. Kumów Majoracki

10.  Danucie i Stanisławowi Trynieckim, zam. Wygnańce

11. Krystynie i Janowi Durko, zam. Majdan Leśniowski

Część par ze względu na stan zdrowia nie mogła uczestniczyć w uroczystości.

Aktu dekoracji dokonał Pan Kazimierz Stocki Starosta Chełmski oraz Pan Leszek Kraczkowski Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Życzenia Jubilatom złożyli przekazując List Gratulacyjny w imieniu Wojewody Lubelskiego Pan Leszek Kraczkowski Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pan Kazimierz Stocki Starosta Chełmski, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice oraz Pani Jadwiga Lisowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Uroczystość uświetniły występ słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Sielcu oraz Zespół Muzyczny Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Nie zabrakło wielu ciepłych słów, gratulacji, kwiatów oraz tradycyjnej lampki szampana. Po części oficjalnej przedstawiciele władz oraz rodziny jubilatów wzniosły toast i zaśpiewały „Sto lat” a zakończyło się wspólnym poczęstunkiem oraz miłą chwilą wspomnień.

Uroczystość zorganizowana została przez Wójta Gminy Leśniowice, Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Urząd Stanu Cywilnego w Leśniowicach.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>