Strona Główna>>>

 

VII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Rosyjskiej Poezji Klasycznej”

 

      

 

W dniu 27 października 2010 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbył się VII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Rosyjskiej Poezji Klasycznej”. W konkursie udział wzięło łącznie 15 uczestników ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnajalnych z terenu powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Podczas konkursu uczniowie recytowali po dwa utwory poetów rosyjskich

Niezależna komisja powołana przez dyrektora szkoły biorąc pod uwagę:

- dobór tekstów,

- poziom artystyczny,

- poprawność fonetyczną,

- sprawność dykcyjną,

postanowiła wyłonić następujących laureatów:

I miejsce - Karolina Rafalska - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku 

I miejsce - Klaudia Myszura - ZSE i III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

II miejsce - Joanna Szwalikowska - Gimnazjum w Woli Uhruskiej

II miejsce - Karolina Ułanowska - ZSE i III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

III miejsce - Róża Zwierzyńska- Gimnazjum w Woli Uhruskiej

III miejsce - Michał Korzeniewski - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku

III miejsce - Elżbieta Struska - ZSE i III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

III miejsce - Kinga Kinach - ZSE i III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

Pozostałe osoby otrzymały dyplomy za udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, zaś opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczestników. Dla przybyłych gości wystąpił także Szkolny Zespół Wokalny prezentując utwory wykonane w języku rosyjskim.

Kolejna edycja konkursu mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz firmy REKMAK Stacja Paliw w Stawie. Poczęstunek dla uczestników zapewniła Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Sielcu.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>