Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

 

       

 

W dniu 25 października 2010 r. odbyło się kierownictwo, na którym Samorządowy Ośrodek Kultury, Gminny Zakład Komunalny i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach przedłożyły Informację z realizacji wydatków za trzy kwartały 2010 r. oraz o planowanych wydatkach w IV kwartale br. za trzy kwartały 2010 r. oraz o planowanych wydatkach w IV kwartale br. Dokonano również analizy wniosku  o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. złożonego przez Gminny Zakład Komunalny w Leśniowicach.

Ponadto omówiona została organizacja „Gminnych Obchodów Święta Niepodległości”  oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.


 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>